Pravidlá hry

Nezabúdaj, že teória, ktorá nie je aplikovaná do praxe, je takmer neúčinná – narozdiel od pravidelných krokoch a akcie, ktoré sú potrebné k rozpohybovaniu.

V hre postupuj vlastným tempom

Neži v minulosti

Si tým, čomu veríš, že si

Priťahuješ si to, čo vyžaruješ

Raduj sa aj z malých úspechov

Buď realistický/á vo svojich snoch/cieľoch

Tvoje zvyky určujú tvoju budúcnosť

Pamätaj na to, že si človek, nie robot

Hľadaj rovnováhu v každej oblasti

Zmier sa s tým, že sa tvoj sen nikdy nestane

Dôveruj načasovaniu a maj trpezlivosť

Drž sa plánu hry a choď za tým, po čom túžiš

Na ceste za sebapoznaním si užívaj každý deň

Prevezmi iniciatívu a zodpovednosť za svoj život

Nezabúdaj, že malé kroky vedú k veľkým výsledkom

Neustále dôveruj v proces, pracuj na sebe a na svojom cieli

Manifestácia sa stane v pravý čas a zo správnych dôvodov

Nelipni na výsledku, ten zvyčajne príde vtedy, keď ho nepotrebuješ

Buď otvorený/á možnostiam ako k tebe príde želaný výsledok, nikdy neurčuj spôsob- cestu, ako to má prísť do tvojho života

Vytrvaj v denných rituáloch a vizualizáciách. Majú obrovský vplyv na úspech

Aj keď sa ti práve nedeje to, čo si manifestuješ, uvedom si, že aj to je presne to, čo teraz potrebuješ

Tvoja hra sa môže začať!

rules

Na manifestáciu tvojich snov neexistuje jeden univerzálny recept.

Každý človek je odlišný, a preto je dôležité, aby si objavoval/a svoju vlastnú cestu a metódy, ktoré s tebou najviac rezonujú.

Manifestácia je individuálny proces, čo funguje pre jedného, nemusí fungovať pre druhého. Je preto dôležité, aby si bol/a otvorený/á experimentovaniu, učeniu sa a hľadaniu spôsobov, ktoré ti osobne najlepšie fungujú. Nezabudni, že tvoja cesta k naplneniu snov je jedinečná a osobná.

Experimentuj a prispôsobuj si tento postup tak, aby vyhovoval tvojim osobným potrebám. Nezabudni, že úspech môže prichádzať postupne- a nie vždy bude vyzerať presne tak, ako si si predstavoval/a, ale aktívne manifestovanie ťa môže posunúť bližšie k dosiahnutiu tvojich snov.

KÚPIŤ HRUVa5x/buy/">KÚPIŤ HRU